Disclaimer

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld als ondersteunende informatie over tap producten en is bedoeld als extra service voor de klanten. De gegeven informatie moet ook gezien worden als een extra service en niet als de enige toepasbare regel. Als een Discus medewerker of Tap medewerker u een andere dosering of toepassing geeft dan die op deze website gegeven is kunt u altijd om opheldering vragen. Elk dier kan verschillen in gewicht of aanleg ten opzichte de gemiddelde soortgenoot waardoor variaties mogelijk zijn in de toepassing. Door deze variaties is het ook belangrijk altijd advies te vragen aan de Discus medewerker zodat die u de goede service en toelichting kan geven die hoort bij een Tap product.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Alle webwinkels die online TAP producten verkopen maar zelf geen duidelijke verwijzing (link productinformatie van de producent) hebben per product naar de desbetreffende productpagina van de producent (www.tap-health.com/naam product) worden slechts gedoogd maar niet ondersteund door TAP.